ANBI

Samen maken we het verschil!

Om onze projecten te kunnen blijven steunen en om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken, zijn wij continue op zoek naar donaties. 
Ook staan wij open voor nieuwe ideeën, en nieuwe input. Bent je enthousiast geraakt door één van onze projecten, en heb je een goed idee om geld of materialen in te zamelen voor onze projecten, of heb je zelf een project dat aansluit bij onze doelen, aarzel dan niet, wij delen en horen graag! Noonkipa Foundation staat bij de belastingdienst in Nederland geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel bekend bij de meesten als ANBI.

ANBI maakt doneren makkelijk en leuk!

Door onze ANBI registratie is het voor onze donateurs mogelijk om hun periodieke en eenmalige giften af te trekken van de belasting. De hoogte van uw aftrek is afhankelijk van het soort gift dat u doet. 
Voor meer informatie kunt u natuurlijk de website van de belastingdienst bezoeken, maar u kunt ook op onze website uitleg over de verschillende schenkingen met belastingvoordeel
Nieuwsgierig geworden, of zijn er nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen via het contactformulier op onze website, wij reageren zo snel mogelijk. Klik hier voor specifieke informatie over eenmalige giften, periodieke giften en vastlegging in het testament.

Eenmalige giften

Aan de eenmalige giften met belastingvoordeel zijn een paar voorwaarden verbonden. Het drempelbedrag voor eenmalige giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum bedrag van €60. Let er wel op dat u niet meer dan 10% van uw drempelinkomen mag aftrekken als eenmalige giften.

Periodieke giften

Er zijn twee verschillende manieren om je giften vast te laten leggen. Dit kan bij de notaris of er wordt een schriftelijke overeenkomst opgesteld tussen de donateur en de stichting.
Een periodieke gift heeft een looptijd van minimaal 5 jaar achter elkaar en kan op twee verschillende manieren gedaan worden, in natura of in geld. Het is aan jezelf of deze gift meerdere keren per jaar overmaakt of dat u dit jaarlijks doet.
Er zullen in de overeenkomst tussen Noonkipa Foundation en de donateur duidelijke afspraken worden gemaakt hoe en wanneer en voor welke termijn deze giften worden uitgekeerd. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat er in de looptijd veranderingen optreden in uw financiële situatie waardoor het niet meer mogelijk is om de periodieke gift te continueren, ook dit kunnen wij meenemen in het opstellen van de schriftelijke overeenkomst.
Noonkipa Foundation beschikt over de juiste formulieren om deze schriftelijke overeenkomst op te stellen en ook helpen wij graag als er
nog onduidelijkheid is over het vastleggen van giften.
Voor meer informatie, bezoek de website van de belastingdienst, (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken) ook is het mogelijk om te controleren of wij ANBI geregistreerd zijn, klik dan hier (https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/)

Testament

Wat zou je willen nalaten voor als je er niet meer bent. Het is vanzelfsprekend dat als je kinderen hebt, een echtgeno(o)te of andere familieleden dat je de nalatenschap hieraan toewijdt. Maar wist je dat je ook een nalatenschap kunt vast laten leggen voor een goed doel, zoals Noonkipa Foundation.
U kunt dit op twee verschillende manieren op laten nemen in uw testament, in een legaat of in een erfstelling. De notaris zal in overleg met u de juiste manier kiezen en het document opstellen.
Een korte uitleg over Legaat en Erfstelling
Een legaat is een bepaling in het testament waarbij wordt vastlegt dat iemand bepaalde zaken of een bepaald bedrag erft. De waarde van de legaten wordt van de erfenis afgetrokken en de erfgenamen zijn verplicht dit af te staan.
Een erfstelling is een benoeming tot erfgenaam. Als de volledige nalatenschap is verdeeld, dan pas, komt in dit geval het goede doel in aanmerking voor een deel van uw erfenis. De hoogte en grootte ervan is afhankelijk van het aantal erfgenamen en de totale omvang van de nalatenschap. Als u bijvoorbeeld kinderen hebt, kunnen zij ten allen tijde aanspraak maken op hun legitieme deel.
Wilt u meer informatie en/of duidelijkheid, doe dan navraag bij een notaris bij u in de buurt.